Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG315 Poeterna, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG316 Poeterna, Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN331 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN336 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN431 Den  historiske  Jesus, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN436 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET412 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-dec (v35-v48)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN142 Att förstå och möta människor i kris, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN162 Teoretiska perspektiv på bibliodrama, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2017/2018 Inställd
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN242 Änglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN301 Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter, 7.5 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN362 Teoretiska perspektiv på bibliodrama, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Inställd
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN412 Vetenskaplig teori och metod, 4.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN474 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH323 Helgelse, helande, andedop, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH412 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5OT112 Östkyrkornas historia: Mission och utveckling, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB317 Tillämpad ecklesiologi och församlingssociologi, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB412 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5PB417 Tillämpad ecklesiologi och församlingssociologi, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)