Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5MR171 Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR173 Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR174 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR431 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MT552 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
ARMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)