Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR565 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)