Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST312 Kristologi, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST323 Global kristendom, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST412 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5ST421 Global kristendom i historiskt perspektiv, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5ST422 De stora religionsfilosoferna, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEOKN Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier, 180.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)