Kontakt

Kontakt

Enskilda Högskolan Stockholm
Post- och besöksdress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Plusgiro: 709499-8
Bankgiro: 5838-7184
Org.nr: 556947-8968
Vägbeskrivning
e-post: info@ehs.se
Tel: 08-564 357 00 
Fax: 08-564 357 06

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran
Login anställda THS
Login THS styrelse

 

Rektor

Rektor

Kennerberg, Owe. Rektor. 08-564 357 01

Administration

Administration

Camnerin Sofia, biträdande rektor och utbildningsledare Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi, 08-564 357 09
Farstad, Bjørg, ekonomiansvarig, kursadministratör, ansvarig för EHS internationella program. 08-564 357 20
Forsling, Josef, bitr. studierektor. 08-564 357 16
Hannfors, Henrik, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25 
Helles, Monica, studievägledare mänskliga rättigheter, samordnare för
studenter med funktionsnedsättning. 08-564 357 04
Hjälm, Michael, biträdande rektor Avdelningen för Östkyrkliga studier
Källberg, Marianne, studierektor, studievägledare teologi/religionsvetenskap, pastor. 08-564 357 03
Lindvall, Anne-Christine, biträdande rektor Avdelningen för Mänskliga rättigheter, utbildningsledare Östkyrkliga studier.
08-564 357 05

Ström, Per, vaktmästare. 08-564 357 14
Tegeman, Liv, bibliotekarie. 08-564 357 25
Tonneman, Sophia, informationsansvarig. 08-564 357 02
Troselius, Nils, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25

Bibelvetenskap med religionshistoria

Bibelvetenskap med religionshistoria

Eurell, John-Christian, doktorand
Fors, Jan Olov, teol.dr, timlärare, präst
Forsling, Josef, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 16
Häggström, Sara, doktorand 
Kazen, Thomas, professor, pastor. 08-564 357 15
Roitto, Rikard, docent, högskolelektor, pastor 08-564 357 11
Stenström, Hanna, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 23
Viberg, Åke, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 18

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Asserhed, Björn, adjunkt, timlärare, pastor
Appelfeldt, Joel, doktorand
Fahlgren, Sune, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare, pastor. 08-564 357 10
Falk, Ann-Christine, doktorand, timlärare, pastor
Hjälm, Michael, teol.dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Ideström, Jonas, docent, timlärare
Lidén, Sven-Gunnar, doktorand, pastor
Lockneus, Elin, doktorand, timlärare
Naeslund, Lars, professor, timlärare
Mannerfelt, Frida, doktorand, timlärare
Melder, Cecilia, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 19
Roos, EwaMaria, logonom. 08-564 357 22
Stangeland Kaufman, Toneteol.dr, högskolelektor
Strömner, Daniel, doktorand
Toll, Torbjörn, doktorand. 076-807 13 73
Winell, Anneliteol.dr, högskolelektor, 08-564 357 16

Religion-kultur-samhälle

Religion-kultur-samhälle

Nordquist, Kjell-Åkeprofessor
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor, programansvarig, 08-564 357 16

Systematisk teologi och kyrkohistoria med missionsvetenskap

Systematisk teologi och kyrkohistoria med missionsvetenskap

Bergsviker, Ulf, doktorand, pastor
Carlsson, Petra, docent, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare. 08-564 357 07
Enochsson, Åsa, doktorand, präst
Dahlén, Rune Wteol.dr, timlärare, pastor
Gunner, Görandocent, högskolelektor. 08-564 357 21

Halldorf, Joeldocent, högskolelektor. 08-564 357 11
Holmberg, Andreas, doktorand, präst
Jonsson, Åke, teol.dr, timlärare, pastor
Jonåker, Anders, doktorand, pastor
Karlsson, Jenny, doktorand, präst
Koij, Sabina, doktorand
Kristensson Uggla Bengt, professor. 070-569 18 95
Larsson, Bo, adjungerad docent, präst i Svenska kyrkan
Lindqvist, Ewa, doktorand, präst
Sverker, Joseph, teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 10
Sörman, Anne, doktorand, präst
Thaarup Jörgen, teol.dr, timlärare, pastor
Wigorts Yngvesson Susanneprofessor. 08-564 357 07
Willemsen, Gerard, Phd, timlärare, 08-580 031 85

Östkyrkliga studier

Östkyrkliga studier

Hjälm, Michael, teol. drhögskolelektorCampus Södertälje. 08-550 980 66
Hjälm, Miriam, lektor
Lindvall, Anne-Christine, PhD, ämnesföreträdare. 08-564 357 05
Rubensson, Samuel, professor

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Brandstedt, Eric, fil.dr, timlärare
Gunner, Göran,
docent, högskolelektor. 08-564 357 21
Helles, Marco, Th.M., timlärare
Johansson Dahre, Ulf, docent, högskolelektor. 08-564 357 24
Jyrvwall Åkerberg, Annika, jur.kand., timlärare
Lindkvist, Linde, fil.dr, högskolelektor. 08-564 357 21
Massarsch, Anna, jur.kand., timlärare
Nordquist, Kjell-Åke, professor
Ohlsson, Johanna, doktorand, timlärare
Sundkvist, Emma, doktorand, timlärare
Svensson, Ingrid, doktorand, timlärare
Thorin, Maria, doktorand
von Bahr, Johanna, doktorand, timlärare
Wigorts Yngvesson, Susanne, professor. 08-564 357 07
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor, 08-564 357 16

Studentstöd/samtal

Studentstöd/samtal

Diakon Eva Hirsch
E-post: eva.hirsch@svenskakyrkan.se

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Hyldéen Gärtner, Elin, Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
08-508 940 64

Lidskog, Linnéa, Equmeniakyrkan
08-58 00 32 25

Kaplaner på THS

Kaplaner på THS

För Svenska kyrkan:
Anita Elweskiöld

anita.elweskiold@svenskakyrkan.se
Telefon: 0709555174

För Equmeniakyrkan:
Jonas Eveborn

jonas.eveborn@equmeniakyrkan.se
Telefon: 0730208753
För Ortodoxa kyrkan:
Misha Jaksic
misha.jaksic@skr.org
Telefon: 0765011790

Enskilda Högskolans växel: tel 08-564 357 00