Kontakt

Kontakt

Teologiska högskolan Stockholm
Post- och besöksdress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Plusgiro: 709499-8
Bankgiro: 5838-7184
Org.nr: 556947-8968
Vägbeskrivning
e-post: ths@ths.se
Tel: 08-564 357 00 
Fax: 08-564 357 06

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran
Login anställda THS
Login THS styrelse

 

Rektor

Rektor

Kennerberg, Owe. Rektor. 08-564 357 01

Administration

Administration

Carlsson, Petra, utbildningsledare teologiska programmen. 08-564 357 17
Fahlgren, Sune, prorektor, pastor. 08-564 357 09
Farstad, Bjørg, ekonomiansvarig, kursadministratör, ansvarig för THS internationella program. 08-564 357 20
Forsling, Josef, bitr. studierektor. 08-564 357 16
Hannfors, Henrik, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25 
Helles, Monica, studievägledare mänskliga rättigheter, samordnare för
studenter med funktionsnedsättning. 08-564 357 04
Källberg, Marianne, studierektor, studievägledare teologi/religionsvetenskap, pastor. 08-564 357 03
Lindvall, Anne-Christine, bitr. rektor avdelningen mänskliga rättigheter, utbildningsledare Östkyrkliga studier
Ström, Per, vaktmästare. 08-564 357 14
Tegeman, Liv, bibliotekarie. 08-564 357 25
Tonneman, Sophia, informationsansvarig. 08-564 357 02
Troselius, Nils, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25

Bibelvetenskap med religionshistoria

Bibelvetenskap med religionshistoria

Eurell, John-Cristian, doktorand
Fors, Jan Olov, teol.dr, timlärare, präst
Forsling, Josef, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 16
Häggström, Sara, doktorand 
Kazen, Thomas, professor, pastor. 08-564 357 15
Ritzén Kenneth, adjunkt, timlärare
Roitto, Rikard, docent, högskolelektor, pastor 08-564 357 11
Stenström, Hanna, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 23
Sundelius, Petter, doktorand
Viberg, Åke, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 18

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Asserhed, Björn, adjunkt, timlärare, pastor
Fahlgren, Sune, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare, pastor. 08-564 357 09
Falk, Ann-Christine, doktorand, timlärare, pastor
Gustavsson, Caroline, docent, högskolelektor. Tjänstledig
Hjälm, Michael, teol.dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Lidén, Sven-Gunnar, doktorand, pastor
Lindén, Gunilla, adjunkt, timlärare, präst
Naeslund, Lars, professor, timlärare
Melder, Cecilia, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 19
Roos, EwaMaria, logonom. 08-564 357 22
Toll, Torbjörn, doktorand. 076-8071373
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor

Religion-kultur-samhälle

Religion-kultur-samhälle

Nordquist, Kjell-Åke, professor. 08-564 357 21
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor, programansvarig

Systematisk teologi och kyrkohistoria med missionsvetenskap

Systematisk teologi och kyrkohistoria med missionsvetenskap

Bergsviker, Ulf, doktorand, pastor
Carlsson, Petra, docent, högskolelektor, präst
Enochsson, Åsa, doktorand, präst
Dahlén, Rune W, teol.dr, högskolelektor, pastor. 08-564 357 10
Gunner, Göran, docent, högskolelektor. 08-564 357 21

Halldorf, Joel, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 11
Holmberg, Andreas, doktorand, präst
Jonsson, Åke, teol.dr, timlärare, pastor
Jonåker, Anders, doktorand, pastor
Karlsson, Jenny, doktorand, präst
Koij, Sabina, doktorand
Kristensson Uggla Bengt, professor. 070-569 18 95
Larsson, Bo, adjungerad docent, präst i Svenska kyrkan
Lindqvist, Ewa, doktorand, präst
Sverker, Joseph, Sverker, Joseph, teol.dr, högskolelektor, 08-564 357 08
Sörman, Anne, doktorand, präst
Thaarup Jörgen, teol.dr, timlärare, pastor
Wigorts Yngvesson Susanne, professor, ämnesföreträdare. 08-564 357 07

Östkyrkliga studier

Östkyrkliga studier

Hjälm, Michael, teol. drhögskolelektor, ämnesföreträdare. Campus Södertälje. 08-550 980 66
Lindvall, Anne-Christine, PhD, utbildningsledare östkyrkliga studier
Rubensson, Samuel, professor

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Gunner, Göran, docent, högskolelektor. 08-564 357 21
Helles, Marco, Th.M., timlärare
Johansson Dahre, Ulf, docent, högskolelektor. 08-564 357 24
Lindkvist, Linde, fil.dr, högskolelektor
Marklund, Linda, jur.dr, timlärare
Massarsch, Anna, jur.kand., timlärare
Nordquist, Kjell-Åke, professor
Olofsson, Gabriella, fil.mag., timlärare
Svanberg, Katinka, jur.dr, högskolelektor
Svensson, Ingrid, doktorand, timlärare
Thorin, Maria, doktorand
Wigorts Yngvesson, Susanne, professor. 08-564 357 07

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Hyldéen Gärtner, Elin, Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
08-508 940 64

Dahlén Rune W, Equmeniakyrkan
08-564 357 10, 076-50 53 152
Lidskog, Linnéa, Equmeniakyrkan
08-58 00 32 25

Kaplaner på THS

Kaplaner på THS

För Svenska kyrkan:
Anita Elweskiöld

anita.elweskiold@svenskakyrkan.se
Telefon: 0709555174

För Equmeniakyrkan:
Jonas Eveborn

jonas.eveborn@equmeniakyrkan.se
Telefon: 0730208753
För Ortodoxa kyrkan:
Misha Jaksic
misha.jaksic@skr.org
Telefon: 0765011790

Teologiska högskolans växel: tel 08-564 357 00