Kjell-Åke Nordquist

Kjell-Åke Nordquist


kjell-ake.nordquist@ehs.se
08-564 357 21

Professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter.
CV/Publikationsförteckning

 

Gränser, avgränsningar, är absolut nödvändiga för att livet skall uppstå och fungera - utan dem inga kroppar, inga ord, ingen natur, inget liv. Vi konstruerar gränser, inte minst mellan länder, och vi river ner och skapar nya. En del är vi överens om, andra inte. Gränser, mellan och inom länder, liksom konflikter om sådana politiska och sociala gränser, har varit ledord i mitt arbete som forskare - dock alltid utifrån frågan: hur kan de hanteras, förändras, eller kanske elimineras?

Gränsövergångar är naturligtvis särskilt  intressanta ur ett sådant perspektiv: territoriella, musikaliska, kulturella, språkliga, begreppsliga. Sådana gränsövergångar är både osäkerhetsmoment och  samtidigt nödvändiga delar av kreativitet. Konfliktlösning om var gränsen för kontroll och respekt för individen (rättigheter genom autonomi kanske?) ska gå, liksom om den okränkbara gränsen, är alla delar av detta.

Förutom traditionellt akademiskt arbete, som undervisning och forskning, har jag under flera år också arbetat med att medla/underlätta (facilitera) dialog och konfliktlösning mellan olika parter i konflikt, särskilt i Östtimor, i samband med landets frigörelse- och självständighetsprocess åren 1998-2002, men också i Mellan Östern och Kaukasus. Mitt senaste forskningsintresse är de försoningsprocessser som äger rum i politiska sammanhang. Är politisk försoning en rimlig hantering av inbördeskrigens fasor i ett samhälle som saknar det mesta, eller är den bara ett nytt politikens plåster för oviljan, eller oförmågan, att sona och läka människor och samhällen efter inbördeskrig? Det handlar förresten den senaste boken om, den heter "Reconciliation as Politics" och kommer ut under slutet av 2016.