Sabina Koij

Sabina Koij

Sabina Koij

Doktorand, Systematisk teologi
sabina.koij@ths.se

Sabina Koij är präst i Storkyrkan i Stockholms domkyrkoförsamling och doktorand i Stockholms stifts forskarskola vid Åbo Akademi och Teologiska högskolan Stockholm. I sitt avhandlingsprojekt Traditionsförmedlingens resliens: En religionsfilosofisk studie av kristen traditionsförmedling undersöker hon det kristna traditionsbegreppet och vill med sitt arbete bidra till en djupare förståelse av traditionens mångfald, komplexitet och beredskap genom att ta hjälp av resiliensbegreppet. En central frågeställning i detta forskningsprojekt är: Hur kan det förstås att en kristen tradition ständigt förändras samtidigt som den gör anspråk på att vara en och densamma?

Foto: Johannes Söderberg