Sabina Koij

Sabina Koij

Sabina Koij

Doktorand, Systematisk teologi
sabina.koij@ehs.se

Sabina Koij är präst i Storkyrkan i Stockholms domkyrkoförsamling och doktorand i Stockholms stifts forskarskola vid Åbo Akademi och Teologiska högskolan Stockholm. 

Att traditioner hela tiden förändras i relation till kontexten och samtidens förutsättningar vet vi. Trots det finns föreställningen att en tradition är något beständigt och därmed alltid likadant. Att vara kristen idag är inte samma sak som på 1500-talet. Ändå gör den kristna traditionen anspråk på att vara densamma. Hur kan vi förstå traditionens samtida förändring och kontinuitet? Vad är en tradition och hur förmedlas den vidare? Vilken är traditionens ”hållbarhet” om den ständigt tolkas om? Dessa frågor bearbetar jag i min forskning utifrån att jämföra kristen traditionsförmedling med ett dynamiskt system och försöker med hjälp av begreppet resiliens förstå det dynamiska systemets hållbara förändring. Genom att undersöka traditionsförståelsen hos teologen David Tracy och iscensätta ett möte mellan hans traditionsförståelse och begreppet resiliens såsom det definieras inom social-ekologin och tänkandet kring dynamiska system och förstärka detta möte med ett antal formbara kriterier, hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse den kristna traditionens samtida förändring och kontinuitet.​

Foto: Johannes Söderberg