Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Doktorand, Systematisk teologi
jenny.karlsson@ehs.se

Jenny Karlsson är präst i Danderyds församling. Hon presenterar sitt forskningsprojekt, Hamartiologi i upplösning? – En kritiskt konstruktiv nyläsning av syndbegreppet,  på följande sätt: 

 I mitt projekt utgår jag från den feministiska kritiken av det kristna syndbegreppet som utvecklas från 1960-talet och framåt. Vad många kanske inte vet är att 1900-talets feministeologi just kom att ta sitt avstamp i kritiken av detta för kristendomen så centrala begrepp. I mitt projekt ställer jag mig bakom den inomteologiska kritik som feministteologin framförde, men jag vill också lyfta fram något av den problematik jag kan se inom dagens feministteologi. Genom att göra en omläsning av syndbegreppet, så som det uttrycks hos några tongivande 1900-talsteologer, och läsa det i förlängningen av den feministteologiska diskurs som tar form från 1960-talet och framåt, vill jag undersöka huruvida det finns några teologiska potentialer i detta begrepp som kan utgöra ett konstruktivt bidrag till dagens feministiska teologi. Hur ser i så fall en sådan hamartiologi – lära om synden – ut? Min avsikt med min avhandling är att också formulera en hamartiologi som jag hoppas ska kunna fungera som ett bidrag till det teologiska samtalet idag.