Ewa Lindqvist Hotz

Ewa Lindqvist Hotz

Doktorand, systematisk teologi
ewa.lindqvist-hotz@ths.se

Ewa Lindqvist Hotz är präst i Svenska kyrkan sedan 1999 och har sedan dess varit verksam i Gustaf Vasa, Sofia och Nacka församlingar i Stockholms stift. Under 2018 är hon doktorand på heltid för att färdigställa sitt avhandlingsprojekt Faran ropar mitt namn - Politisk teologi utifrån Lydia Wahlströms biografi.

Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i den kritik som riktats mot så kallad post-liberal teologi med dess betoning av kyrkans kollektiva kropp som den politiska teologins primära subjekt. Syftet med studien är att problematisera den postliberala "vändningen mot kyrkan" mot bakgrund av de politiska och religiösa utmaningar världen står inför idag och via en av de viktigaste politiska teologerna och kristna intellektuella i 1900-talets Sverige, Lydia Wahlström (1869-1954), föreslå ett alternativt perspektiv. Utifrån en biografisk berättelse om Wahlströms liv och gärning i de kulturellt dramatiska årtiondena av 1930-talet och 1940-talet syftar studien till att utveckla ett konstruktivt bidrag som betonar den historiskt och socialt situerade människan som den politiska teologins primära subjekt.