Ewa Lindqvist hotz

Ewa Lindqvist Hotz

Ewa Lindqvist Hotz

Doktorand, systematisk teologi
ewa.lindqvist-hotz@ehs.se

Präst i Svenska kyrkan och sedan 2014 doktorand i systematisk teologi. Under senare delen av vårterminen 2020 slutförs hennes avhandlingsprojekt Faran ropar mitt namn! Lydia Wahlström som politisk teologi.

Syftet med studien är att utifrån biografiska berättelser om Lydia Wahlström teckna konturer kring en politisk teologi som slår vakt om människan. Det är ett ärende som har utvecklats som en kritik av politisk-teologiska perspektiv som idag gör sig gällande och där kyrkan betraktas som given utgångspunkt för all reflektion i skärningspunkten mellan kristen tro och politik.

Det övergripande biografiska tillvägagångssättet pekar i riktning mot det angelägna i att utveckla antropologiskt förankrade perspektiv som alternativ till kyrkoorienterade politisk-teologiska perspektiv. Teoretiskt och metodologiskt vilar detta personhistoriska och narrativa grepp på resurser hämtade från den skapelseteologiska traditionen, företrädelsevis Gustaf Wingrens Irenaeus-reception. Likaså utvecklas det konstruktiva bidraget i denna doktorsavhandling med stöd i denna skapelseteologiska strömning i svensk 1900-talsteologi.