Åsa Enochsson Stjernström

Åsa Enochsson Stjernström

Doktorand, Systematisk teologi
asa.enochsson@svenskakyrkan.se

Åsa Enochsson Stjernström är präst i Eds församling och doktorand i Stockholms stifts forskarskola. Hennes avhandlingsprojekt – Att finna mening är att tyda död: En kritisk-konstruktiv studie av eskatologiska motiv i griftetal, kyrkligt material och röster ur akademin, tradition och förnyelse – beskriver hon på följande vis:

Syftet med min studie är att ge ett konstruktivt bidrag till ett eskatologiskt tänkande i Svenska kyrkan. Min utgångspunkt är en analys av eskatologiska motiv i griftetal, skrivna av präster i Stockholms stift 2015/-16. I relation härtill utforskas hur dessa motiv gestaltas i Kyrkohandbok, biskops- och herdabrev samt av några röster ur akademin, särskilt Gustaf Wingren, Antje Jackelen och Jürgen Moltmann. Min förhoppning är att visa på hur en sammanläsning av dessa kan berika och fördjupa förståelsen av kristen eskatologi i Svenska kyrkan, en teologisk reflektion som tar såväl ett traditionellt tänkande som strävan efter förnyelse på allvar.