Anne Sörman

Anne Sörman

Anne Sörman

Doktorand, Systematisk teologi
anne.sorman@ehs.se

I avhandlingen Mellan Vinge och kropp – en teologisk undersökning av fem bibliska berättelser studerar jag fem kvinnogestalter i gamla testamentet med avseende på makt, kön, våld, motstånd, tystnad och tal. Avhandlingen är en närläsning av bibliska texter, ett prövande av hermeneutiska modeller och filosofiska tankefigurer i relation till texterna och ett sätt att närma sig några våldsamma och smärtsamma bibeltexter med både en kritisk feministisk och en poetisk och själavårdande läsart. Var Hagar i Första Moseboken Bibelns första teolog? Är Rispa i Andra Samuelsboken ett uttryck för sorg, vanmakt eller vrede? Vilka etiska utmaningar ställs den nutida läsaren inför i mötet med våldsamma bibliska berättelser, det är några av avhandlingens teman. Den beräknas läggas fram under 2020.