Anne Sörman

Anne Sörman

Doktorand, Systematisk teologi
anne.sorman@ths.se

Anne Sörman är präst i Farsta församling, författare och doktorand i Stockholms Stifts Forskarskola. I sitt avhandlingsprojekt arbetar hon litterärkritiskt och undersöker en handfull bibliska berättelser där kvinnor finns med som gestalter. Hon ställer frågor om relationen mellan våld, tystnad och tal. Vilka hermeneutiska, etiska och teologiska möjligheter kan en nutida läsare finna i några av Bibelns mest smärtsamma berättelser? Krävs det ett särskilt lyssnande, en erfarenhetsbaserad kunskapssyn för att textens tysta kvinnor skall höras och deras villkor kunna kritiseras. Är det i en feministisk, en maktkritisk och empatisk eller enbart i en poetisk läsart som de bibliska kvinnornas skandalösa budskap kan nå fram. Arbetsnamnet för avhandlingen är Mellan vinge och kropp och den beräknas vara klar för att läggas fram vid Åbo Akademi under vintern 2018-2019.