Reconciliation as Politics

Reconciliation as Politics

A Concept and Its Practice

A Concept and Its Practice

Innehåller begreppet försoning något "nytt" eller användbart för fredsprocesser?

Detta är kärnfrågan i den nya boken “Reconciliation as Politics. A Concept and Its Practice”, skriven av Kjell-Åke Nordquist, professor i internationella relationer. Nordquist utgår från det faktum att begreppet "försoning", som tidigare användes främst inom psykoterapi, religion och i vardagliga diskussioner, har börjat användas inom både internationell och nationell politik under de senaste tre decennierna. Denna förändring har uppstått samtidigt med förändringar i uppfattningen av relationerna mellan staten och medborgarna och förändringar i krigets natur, från "traditionella" mellanstatliga krig till internationella inomstatliga krig och en samtidig utsuddning av skillnaden mellan krig och fred. 

Kjell-Åke Nordquist bygger på sina erfarenheter från forskning och fältarbete i Sydostasien (Östtimor / Timor Leste) och Australien, i Latinamerika (främst Colombia) och i Mellanöstern (Israel och Plaestina) under två decennier. I publikationen diskuterar han både begreppet "politisk försoning" och den potentiella användningen av "politisk försoning" i fredsprocesser.

Book Reconciliation as Politics