Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Teologiska högskolan Stockholm bedriver från och med höstterminen 2018 forskarutbildning i östkyrkliga studier. Programmet omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

Forskarstuderande i östkyrkliga studier kommer att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Krav för antagning innefattar bland annat examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med inriktning på östkyrkliga studier, samt en väl genomarbetad projektplan.

Förutom doktorander med stipendiefinansiering kan THS även anta behöriga sökanden med mycket goda förutsättningar som på betryggande sätt själva kan finansiera sin forskarutbildning eller finansieras av arbetsgivare eller liknande.

För information om ansökningsdatum kontakta utbildningsledare Anne-Christine Lindvall anne-christine.lindvall@ehs.se.