Religion, tro och unga i ett pluralistiskt samhälle - Konferens 8-9 februari 2018

Religion, tro och unga i ett pluralistiskt samhälle - Konferens 8-9 februari 2018

Religion, tro och unga i ett pluralistiskt samhälle

FRIFO-konferens: Religion, tro och kyrka i mötet mellan forskning och praktik

FRIFO-konferens: Religion, tro och kyrka i mötet mellan forskning och praktik

Konferensen ger utrymme för ett möte mellan forskare och praktiker i frågor som rör religion, tro och unga. Konferensen öppnar för ett samtal om, och analys av, frågor som kan handla om ungas förändrade livsmönster, värderingar och medieanvändning. Konferensen vill särskilt diskutera vilka konsekvenser förändrade förutsättningar på såväl individ- som samhällsnivå får för unga människors förståelse av religion och tro samt ungas förhållande till religiösa praktiker.

Konferensen har tre olika former av samlingar: Två inbjudna keynote-föreläsare, praktiknära seminarier och forskningspresentationer:

 • Worship and young adults, an arena for faith formation in a pluralistic society?
  Pastor Audrey Warren, First United Methodist Church of Miami. 
  Warren är en dynamisk präst och utbildare och har bland annat arbetat med och skrivit om Fresh expressions. http://firstchurchmiami.org/our-pastors-bio/
 • Changed conditions for youth and belief in a pluralistic society?
  Associate professor Andrew Root, Luther Seminary i St. Paul.
  Root är en uppskattad föreläsare som både verkar inom akademin och i lekmannasammanhang. För mer info se http://andrewroot.org/
 • I de praktiknära seminarierna eftersträvar vi ett möte mellan forskare och de som arbetar med unga i olika sammanhang. Seminarierna består av paneler som utgörs av 3-6 deltagare där var och en får möjlighet att utifrån sin horisont inleda ca 5 minuter var kring ett specifikt tema. Ett samtal tar därefter plats. Panelerna består av både praktiker och forskare. 
 • Konferensen kommer också att innehålla forskarpresentationer. Presentationerna innehåller en femton minuters presentation av texten och en tio minuters diskussion med en huvudrespondent. Alla forskare inbjuds att skicka in sin text för eventuell publicering i en antologi som efter konferensen kommer ges ut i THS skriftserien Tro & Liv.


Forskarpresentationer:

Forskarpresentation I

a)  Teenagers’ Perspective on Religion and Science
Lars Näslund
Pentekostala och evangelikala ungas vuxnas identitet i en sekulär tid
Fredrik Wenell

b)  Världens bästa konfirmandundervisning och världens sämsta gudstjänststatistik – hur är det möjligt?
Patrik Hagman
Når tro setter spor – En drøfting av hvordan kirkelig ansattes egen troshistorie setter spor i trosopplæringen
Kristin Graff-Kallevåg

Forskarpresentation II

Kyrka på ett sårbart sätt – att ge rum för barn och unga med särskilda behov
Sofia Camnerin
Bønnevandring som mulighetsrom: Et eksempel på en ny-gammel spiritualitet
Tone Stangeland Kaufman

Forskarpresentation III

a) Encounters with Faith in Pluralistic Religious Education: Young Voices and Academic Positions
Lars Näslund
Skolmyndigheters riktlinjer för religiös pluralism idag och igår: Skolverkets nuvarande riktlinjer och 1967 års riktlinjer från Skolöverstyrelsen
Viktor Aldrin

b) Blivande präster och pastorer i en tid av religiös förändring
Anneli Winell och Caroline Gustavsson
En ‘bygge-kloss spiritualitet’? Når ressurser fra kirkens tradisjon gjøres tilgjengelige i trosopplæringen
Kristin Graff-Kallevåg och Tone Stangeland Kaufman

 

Praktiknära seminarier: 

Praktiknära seminarium I
Gudstjänsten i centrum – en utmaning mellan teori och verklighet
Caroline Gustavsson, Jan Eckerdal, Karin Elmblad, Claes-Göran Ydrefors

Bibeln i mötet med unga idag: utmaningar och möjligheter
Mikael Larsson, Rikard Roitto, Josef Forsling, Elisabeth Svedinger, Maria Furusand

Praktiknära seminarium II
Lärande i smågrupp: Exemplen Alpha och Frälsarkransen
Eva Cronsioe, Lars Näslund, Klas Eriksson

De unga och lovsång: att leda lovsång och dess funktion bland unga
Ellen Vingren, Fredrik Wenell, Sune Fahlgren, Frida Guldstrand

Praktiknära seminarium III
Att läsa Bibeln i en digital värld
Amanda Carlshamre, Olof Brandt, Edward Wiberg, Fredrik Wenell

 

Program (med reservation för ändringar)
DAGTID 
Torsdag9.00-10.00Registrering och kaffe
 10-10.15.00Välkomna
 10.15-12.15Huvudföreläsning I: Audrey Warren
 12.15-13.30Lunch
 13.30-14.30Forskarpresentation I
 14.40-15.30Praktiknära seminarium  I
 15.30-16.00Kaffe
 16.00-17.00Forskarpresentation  II
 17.10-18.00Praktiknära seminarium II
 18.30-Middag
Fredag9.00-11.00Huvudföreläsning II: Andrew Root
 11.15-12.15Forskarpresentation III
 12.15-13.30Lunch
 13.30-14.30Praktiknära seminarium III
 14.30-15.00Avslutning
 14.45-Kaffe

 

 

Arrangörer: FRIFO i samarbete med Teologiska högskolan Stockholm, Equmeniakyrkan, Örebro Teologiska Högskola och Sveriges kristna råd.