EwaMaria Roos

EwaMaria Roos

EwaMaria Roos

Logonom, adjunkt
ewamaria.roos@ehs.se
08-564 357 22

Jag vet att det här med kommunikation är viktigt. Att det betyder en hel del hur jag låter och hur jag framför mitt budskap. Och det vet EHS också. Därför har de anställt mig som logonom, en röst och talpedagog med estetisk inriktning, som hjälper pastorskandidaterna att bli bra i sin kommunikation. Jag undervisar i kommunikation och kroppspråk men ger också individuell röst- och talträning.

När jag inte är på skolan arbetar jag som röstpedagog på Dramaten. 
Jag hjälper också chefer i näringslivet, politiker, utbildare inför olika verbala situationer där det är viktigt att ge ett förtroendeingivande intryck och nå fram med sitt budskap..

Du ska veta att rösten är ditt visitkort, den lämnar ett avtryck i andra människor.

Jag är också skådespelare och har varit 23 år på Stockholms stadsteater.