EwaMaria Roos

EwaMaria Roos

EwaMaria Roos

Logonom, adjunkt
ewamaria.roos@ths.se
08-564 357 22

Jag vet att det här med kommunikation är viktigt. Att det betyder en hel del hur jag låter och hur jag framför mitt budskap. Och det vet Teologiska högskolan också. Därför har de anställt en logonom, en röst och talpedagog med estetisk inriktning, som hjälper pastorskandidaterna att bli bra i sin kommunikation. Jag undervisar individuellt i röst och talteknik, kroppsspråk men har också T3 i Retorik i tal och skrift.

När jag inte är på skolan så undervisar jag i muntlig framställning på Logonomprogrammet på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Där ingår ämnen som Att läsa lyrik, Att läsa Prosa, Muntligt berättande, Att läsa Vers, Den gestaltande rösten, Rösten i Teaterrummet, Presentationsteknik.
Jag hjälper också chefer i näringslivet, politiker, utbildare inför olika verbala situationer där det är viktigt att ge ett förtroendeingivande intryck.

Du ska veta att rösten är ditt visitkort, den lämnar ett avtryck i andra människor.

Jag är också skådespelare och har varit 23 år på Stockholms stadsteater.