TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp
Master of Practical Theology, one year, 60.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - jun (v35-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TEM1P
Behörighetskrav
Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas eftersärskild prövning.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Innehåll
Programmet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap. En magisterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap. Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om trossamfundens självförståelse och praktiker, trosmedling, ledarskap, existentiella hälsa och själavårdsfrågor är av vikt till exempel inom socialt arbete, religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan även vara yrkes-förberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.
Programmet på avancerad nivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen på magisternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:
• fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor
• ytterligare förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
• utvecklad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
• utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller forsknings‐ och utvecklingsarbete.
Programbeskrivning
Läs mer här.
Inledande kurser
Möjliga Examen
Magisterexamen, Masterexamen.
Ej ännu fastställd