E-böcker

E-böcker

EHS-bibliotek erbjuder ett växande antal E-böcker inom högskolans områden, vilka tillgängliggörs via EbscoHost. Observera att e-böckerna endast kan läsas online och oftast en användare åt gången.

E-böcker via EbscoHost

För åtkomst till bibliotekets samtliga e-resurser hemifrån behöver du först logga in. Se Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser för information om inloggningsuppgifter.

DOAB - Directory of Open Access Books

The Directory of Open Access Books is a service of OAPEN Foundation. The OAPEN Foundation is an international initiative dedicated to Open Access monograph publishing, based at the National Library in The Hague. DOAB is being developed in close cooperation with Lars Bjørnshauge and Salam Baker Shanawa (director of SemperTool), who were also responsible for the development of the Directory of Open Access Journals (DOAJ). SemperTool develops and maintains DOAB system.