E-böcker

E-böcker

EHS-bibliotek erbjuder ett växande antal E-böcker inom högskolans områden, vilka tillgängliggörs via EbscoHost. Observera att e-böckerna endast kan läsas online och oftast en användare åt gången.

E-böcker via EbscoHost

För åtkomst till bibliotekets samtliga e-resurser hemifrån behöver du först logga in. Se Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser för information om inloggningsuppgifter.

DOAB