Onsdag 25 oktober 2017

 

Var det tänkt att bli så här?

En samtalskväll om Palestina och om de kristna i landet efter 50 år av ockupation

Tid: Onsdag den 25 oktober 2017 kl 18.30-21.00
Plats: Immanuelskyrkan Stockholm


År 2017 är det 120 år sedan den första sionistkongressen, 100 år sedan Balfour-deklarationen gav löfte om ett ”judiskt hemland”, 70 år sedan FN:s delningsplan, 50 år sedan Västbanken och Gaza ockuperades, 30 år sedan den första intifadan inleddes, 10 år sedan den palestinska partidelningen.

Samtalskvällen belyser de vittgående fysiska, ekonomiska och moraliska konsekvenser som dessa händelser fått och alltjämt har för judar, muslimer, kristna och världssamfundet.

Vilka berättelser har skapats kring dessa händelser?
Hur används berättelserna i kristna sammanhang?
Vilka drömmar finns hos den unga palestinska befolkningen?

Göran Gunner, THS, om kristen sionism efter 1967
Anna Karin Hammar, präst, om Kairos Palestina 2009 och idag
Sofia Camnerin, kyrkoledare, om kyrkornas och Kyrkornas världsråds roll
Sune Fahlgren, THS, om Shalom Inshallah, gräsrötternas framtidsdrömmar
Moderatorer: Kenneth Kimming, Sabeel Sverige och Claes Göran Ydrefors, Immanuelskyrkan

 

Välkommen!
Immanuelskyrkans kaffestuga är öppen från kl 18.00

Arrangörer: Sabeel Sverige, Teologiska högskolan Stockholm, Immanuelskyrkan Stockholm och Kairos Palestina - Sverige i samarbete med Studieförbundet Bilda m.fl.