Torsdag 30 augusti 2018


Välkommen till MR-/teologiseminarium torsdag 30 augusti kl 10.00-11.30

"Vad är en människa? Samtal om människosyn i en pluralistisk, postkristen tid".

Kan vi, i en pluralistisk tid, diskutera och till och med komma överens om frågor som rör människan som existientiell politisk varelse? Den frågan är utgångspunkten för ett samtal på Enskilda högskolan Stockholm (THS) där Linde Lindkvists och Joseph Sverker presenterar sin forskning.

Fil. dr Linde Lindkvist:
I sin avhandling Religious Freedom and the Universal Declaration of Human Rights (Cambridge University Press) analyserar Lindkvist diskussionerna som ledde fram till formulerandet av artikel 18 i FN:s deklaration för Mänskliga rättigheter. Undersökningen ger samtidigt ett exempel på hur människor med olika filosofisk och religiös bakgrund kan diskutera och till slut också enas kring en politik för människan.

Teol. dr Joseph Sverker: 
Joseph Sverkers avhandling Constructivism, Essentialism, and the Between belyser människosynen hos två inflytelserika, sekulära tänkare: Judith Bulter och Steven Pinker. Sverker undersöker motsättningen mellan biologiska och socialkonstruktivistiska förklaringar av människa och ställer frågan om vad teologin kan bidra med till denna diskussion.

Ingen anmälan krävs.
Välkommen!