Onsdag 6 april 2016

 

THS-GUDSTJÄNST
Onsdag 6 april kl 11 i kapellet.

Johannes Svanerud, Gustav Vasa kyrka, prästkandidat
Välkommen!

Gudstjänsten är öppen för allmänheten.