Måndag 27 maj 2019


Öppen föreläsning, Thomas Römer

BIBELVETENSKAP

Måndag 27 maj, kl. 17.00-18.30. Enskilda Högskolan Stockholm

Thomas Römer, Université de Lausanne / Collége de France, Paris
The Invention of God


Thomas Römer

Thomas Römer är professor i den hebreiska Bibeln vid universitetet i Lausanne, Schweiz, och vid Collége de France, Paris, där han leder forskningsarbetet i "milieux bibliques". Sedan 2015 är han också vice administratör för Collége de France.

Römer är en av Europas mest kända bibelvetenskapliga forskare med specialitet i den hebreiska Bibelns tillkomsthistoria och framväxt, i synnerhet frågor om Pentateukens och det deuteronomistiska historieverkets utvecklings- och redaktionshistoria. Han hör till den absoluta forskningsfronten och hans internationella inflytande på dessa områden går knappast att överskatta. Römer leder också, tillsammans med den israeliska arkeologen Israel Finkelstein, en utgrävning av Kiriat-Jearim, väster om Jerusalem.

I föreläsningen kommer Römer att beröra frågor om det antika Israels ursprung och om framväxten av Gamla testamentets texter och gudsföreställningar.

 

Föreläsningen är öppen. Ingen anmälan och ingen avgift.
Välkommen!

Föreläsningen ges med stöd av Kungliga Vitterhetsakademien.