15-16 april 2016

 

TEOLOGIDAGAR

15-16 april 2016

I STYRSÖ MISSIONSKYRKA

"Leva i världen, omvänd till verklighet"
Om sekulär andlighet och andlig sekularisering.

I Styrsö Missionskyrka, med himmel och hav som fond, får vi lyssna, reflektera och fördjupa samtal om att känna, leva och tänka kristen tro. Fyra föreläsare och fyra respondenter formar samtalet tillsammans med alla deltagare. Ett dygn för dig som vill växa i tro och fördjupa ditt liv.

Teologiska högskolan Stockholm är medarrangör.

Från THS medverar Caroline Gustavsson, docent, lektor i religionspedagogik; Johnny Jonsson, lektor, emeritus; och Thomas Kazen, professor bibelvetenskap.

Mer information och anmälan>