Fredag 14 september 2018

 

Professorsinstallation
av Susanne Wigorts Yngvesson

Enskilda Högskolan Stockholm (THS) Fredag 14 september 2018 kl 15.00

 

Professorsföreläsning Susanne Wigorts Yngvesson 14 september 2018


Allseendets princip

Om gudomlig och politisk makt(löshet)

I judisk-kristen teologi tillskrivs Gud allseendets förmåga, men är allseende en trygghet eller ett hot? Kyrkofadern Augustinus brottas med ambivalensen över att ingenting kan döljas. Konstnären Hieronymus Bosch tolkar Guds allseende som ett öga vi lever i och filosofen Jeremy Bentham ger allseendet en sekulariserad inramning i ett system av kontroll. Allseende löper som en röd tråd genom idéhistorien och ger avtryck i vår samtids existentiella och
politiska frågor.

I professorsföreläsningen presenterar Susanne Wigorts Yngvesson tolkningar av allseendet i förhållande till transparens, teknik, politisk styrning och kontroll.

Tid: 14 sept 2018 kl 15.00 
Plats: Enskilda Högskolan Stockholm (THS), Åkeshovsvägen 29, Bromma. 

Föreläsningen är öppen. Ingen anmälan behövs.

Länk till vägbeskrivning