EHS-bloggen

April 3, 2018
Påskhelg. Sverige. 2018.
Bloggbild vårblommor vintergäck

Vintergäcken blommar nästan hysteriskt på sydsidan där snön just smält. Innan trädgården är snöfri har den blommat över.

Långfredag. Valsta kyrka. Ekumenisk gudstjänst. Evangelium enligt Lukas. Jesus förnedras. Med honom en folkmassa, ”kvinnor som sörjde och klagade över honom”, och han vänder sig om och säger: ”gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn.”

De flesta människor tycker nog att den som flyr för sitt liv bör få skydd. Någonstans. De flesta tycker att den som är för sjuk för att arbeta bör få hjälp. Och att ett civiliserat samhälle hjälper människor att överleva en ofrivillig period av arbetslöshet. Därför har vi byggt och betalat för sociala trygghetssystem.

I en ansökan beskriver en person sina dåliga meriter: jag passar inte för jobbet och har ingen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ett förvånat skratt fastnar i halsen. Varför då söka? Svar: för att överleva. Arbetsförmedlingen krävde ett antal ansökningar, oavsett omständigheter.

En kvinna är sjukskriven och söker sjukpenning på halvtid. Hon uppger egen verksamhet på upp till 20 timmar i veckan, dvs max halvtid. Men reglerna är tydligen 16 timmar och att verksamheten ligger nere spelar ingen roll. Dessutom har Försäkringskassan avskaffat hennes diagnos. Inga överklaganden hjälper.

En annan kvinna lider av förslitningsskador. Hon är ensamförsörjare av minderåriga familjemedlemmar. Men Försäkringskassan godtar inte hennes sjukintyg. Vem ska försörja henne?

En kvinna flyr med sina barn från en misshandlande make. Han slog henne varje dag. Polisanmälan i hemlandet gav mer misshandel. Hon mår så dåligt att hennes barn fosterhemsplaceras. Nu pratar de bara svenska. Migrationsverket utvisar henne och barnen. De tycker hemlandets myndigheter kan hantera frågan. Mannen hotar att först döda barnen och sedan henne.

En ung man konverterar. En släkting skriver: ”Du har skadat familjehedern … Var säker på att jag kommer att bränna dig när jag träffar dig…”. En ung kvinna är i liknande situation. ”Ni behandlar alla lika och jag kan inte leva under förtryck!” Hemma väntar släktingarnas straff. Migrationsverket frågar efter 10 guds bud och protestantismens historia. Och finner det misstänkt att asylsökande besöker olika kyrkor. Trots prep-kurser för att ta sig igenom nålsögat så blir det avslag.

En kvinna med fem barn vill återförenas med sin man. Men han får bara komma om hon uppfyller försörjningskravet: en 4:a och drygt 21.000 i månaden efter skatt och hyra. Kanske möjligt för en högskolelektor?

14.000 personer med tillfälliga arbetstillstånd riskerar utvisning för att arbetsgivarna gjort missar i regelverket. Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på tiotusentals personer årligen. Men det blir ingen amnesti för de ensamkommande flyktingbarnen. Prästen sjunger i långfredagens förbön: hjälp oss, så att allt det onda, som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss, genom din Andes kraft blir tillintetgjort”. Jag fastnar för det vi själva tillfogar oss. Och tänker att andens kraft behöver människor.

Det behövs inte så mycket djävul och ondskap. Det räcker med byråkrater med cortex av legobitar och allmän dumflathet i lika delar. ”Vi måste följa lagen” säger representanterna för alla de verk som vi skapat för ett gott samhälle, men inte är lagen problemet! Någonstans blev människor systemens fångar med yttersta mål att avvisa så många som möjligt – från trygghet, försörjning och värdigt liv. Förnedra för pengarnas och pappersexercisens skull.

Påskdag. Sätunakyrkan. Nattvard. Kristus är uppstånden. Här är rummet där alla är lika: stora och små, kvinnor och män, fattiga och rika. Jesus delar sitt liv med dig – och ger dig hopp och framtid. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss nattvardens hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Efter vintergäcken kommer aprilsnö – men sedan kan inget hindra vårblommorna. Vi är fyra av fem som INTE ropar på bruna stöveltramp. Kanske dags att ta över?

 

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter

EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.