Onsdag 24 januari 2017

 

Offentlig föreläsning

Teologiska högskolan Stockholm. Onsdag 24 januari kl 13.00.

Professor John Behr

"Scripture as Scripture": On the understanding of Scripture in the Early Church".

Johan Behr

Fr. John Behr är professor i patristik vid St Vladimirs Orthodox Theological Seminariy i New York, samt professor vid Vrije Universiteit i Amsterdam. Han är en av de ledande forskarna med inriktning på den tidiga kyrkan, och särskilt teologins utveckling under de första århundradena. Han har bland annat skrivit The Way to Nicaea och The Nicene Faith, som idag betraktas som standardverk inom patristiken. För närvarande arbetar han med den tidiga kyrkans läsning och förståelse av Johannesevangeliet.

Fr. John Behr holds the Georges Florovsky chair of Patristics at St Vladimir's Orthodox Theological Seminary, and he also holds the Kallistos Ware chair in Patristics at Vrije Universities in Amsterdam. He is one of the leading scholars on the Early Church, and the development of theology in the first centuries. He is the author of The Way to Nicaea and The Nicene Faith, which is considered a standard textbook in Patristics. Presently he is working on the readings of the Gospel of St John by the Early Church.

 

Föreläsningen ges på engelska.
The lecture will be held in English.

Ingen anmälan krävs. Välkommen!