Torsdag 7 december 2017


Ingmar Bergman brottades livet igenom med existentiella frågor om Gud, livet, döden och kärleken. Han väjde inte för uppbrott eller förvandling utan använde berättelser för att förmedla människors frågor. Ett centralt tema genom Bergmans konstnärskap är kampen med Gud. Inte minst präglades han av lutherska föreställningar om skuld. Den guden värjde han sig emot. Den guden var han trolös gentemot. Istället ville han släppa in kärlekens och frihetens Gud som kunde förmå människan att se den magiska och förtrollade världen. Kameran och teaterscenen blev Bergmans predikstol för uppror och försoning. Han var en tvivlande sanningssökare som inte är olik Martin Luther.

I konferensen TROLÖSA kommer vi att undersöka kopplingar mellan Martin Luther och Ingmar Bergman. Vilka lutherska spår finns i Bergmans filmer? År 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg och 2018 är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Det blir ett tillfälle att fördjupa förhållandet mellan dessa konstnärer och tänkare och hur de båda kan relateras till vår egen samtids stora existentiella och politiska frågor.

Medverkande:
Jan Holmberg, Håkan Holmlund, Kjartan Leer-Salvesen, Caroline Krook, Mattias Lundberg,
Jes Nysten, Sofia Sjöö, Åke Viberg, Charlotte Wells, Susanne Wigorts Yngvesson, med flera.

Datum: 7 december 2017, kl 9.30-17.00, middag kl 18.00 enligt särskild anmälan (se nedan).
Plats: Teologiska Högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma
Program och anmälan senast den 24 november 2017: se länk >
Kostnad: konferensen är gratis och sponsras av Svenska kyrkan och Teologiska Högskolan Stockholm.