Fredag 24 november 2017

 

Jorden vi ärvde och sålde. Temadag om klimathot och hållbara sätt att leva. THS 24 november 2017

 

Program

09.00Kaffe
09.30Rektor Owe Kennerberg hälsar välkommen
Inledningsanförande: Kjell-Åke Nordquist, professor, internationella relationer, moderator
10.00-
11.00
Stefan Edman, biolog, tekn hedersdoktor, föreläsare, författare: Världen vid skiljevägen.
Är en mera hållbar utveckling möjlig – vad sker och vad måste till?
11.15-12.15Malin Mobjörk, senior researcher vid SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute:
Ett förändrat klimat – perspektiv på säkerhet i en brytningstid?
Klimatförändringen innebär många olika slags säkerhetsrisker och påverkar exempelvis kritisk infrastruktur, livsmedelsförsörjning, migration och konflikter. Flera av de globala politiska överenskommelser som har tagits under senare år för att främja global utveckling och mänsklig säkerhet utmanas idag av motrörelser. Hur bemöter 
vi dem? 
12.15-13.30 Lunch
13.30-14.30Staffan Lindberg, musiker, underhållare och föreläsare med klimatfrågor i fokus: Spela roll om hundra år?
Om klimat och konsumtion. Klarar vår klimatbudget Parismålen? Är vi räddare för minskad tillväxt än för döden? Och hur äter vi egentligen? Staffan bjuder också på några låtar.
 Fruktpaus
14.40-15.30Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor, Diakonia: Om makt rättvisa och rörelser för förändring. 
Klimatförändringarna är ett globalt symptom på att mänskligheten överutnyttjar jordens resurser. Hur bryter vi onda cirklar som leder till utarmning av naturresurser och brott mot mänskliga rättigheter? Hur skapas förändring?
15.30-16.30 Kaffe samt eftersits för dem som önskar samtala vidare.
  

 

Programledare: Kjell-Åke Nordquist, professor

Arrangörer: Utbildningsprogrammet Religion, kultur och samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm (THS) i samarbete med Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan, Diakonia samt SKR - Sveriges kristna råd

Plats: Teologiska högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma, T-Brommaplan

Anmälan: senast den 10 november till ths@ths.se. Begränsat antal deltagare.

Deltagaravgift: inkl. lunch och fika: 250 kr.

Bild på medarrangörernas logotyper