Torsdag 8 mars 2018


Föreläsningar 8 mars

Välkommen till öppna föreläsningar!

Internationella kvinnodagen torsdag 8 mars 2018 på THS, sal 219

10.00-
11.30 
 

Hanna Stenström

Teologi för en jämställd kyrka före feministteologin
- kristna kvinnor gör teologi inom Fredrika Bremer-
förbundet 1957-1958.
Hanna Stenström är lektor i bibelvetenskap, Nya testamentet, på THS , teol dr i Nya testamentets exegetik. Stenström arbetar på fältet feministisk exegetik men har också ett bredare intresse för feministisk teologi, bibeltolkningsfrågor, inklusive bibelforskarnas och bibelforskningens relation till kyrkor och samhälle.

11:40-
12.00 
 Andakt på Internationella kvinnodagen (kapellet).

Jenny Karlsson
Jenny Karlsson är doktorand i Teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi och Stockholms stifts forskarskola samt präst i Svenska kyrkan.

13.00-
14:30
 

Kristina Patring

Feminism och religionsfrihet – a match made in heaven?
Kristina Patring ansvarar för Svenska missionsrådets kapacitetsutvecklingsarbete inom religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet för alla. Patring har hållit utbildningar om religions- och övertygelsefrihet i Mellanöstern och Asien samt medverkat i arbetet med Svenska Missionsrådets undervisningsmaterial och filmer om religions och övertygelsefrihet. Kristina Patring har en Bachelors of honors i Development studies and Law från SOAS i London och en masterexamen i mänskliga rättigheter från THS och Uppsala Universitet.

   

 

Arrangörer: Teologiska högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Ingen anmälan, ingen avgift.

Välkommen!