Onsdag 17 januari 2018

Bokrelease. Med samtalet som livsuppgift 17 januari 2018

Bokrelease och en dag om själavård till minne av Göran Bergstrand

Onsdag 17 januari 2018 kl 10:00-20:30 på Teologiska högskolan Stockholm 


Teologiska Högskolan Stockholm inbjuder, tillsammans med Betaniastiftelsen och Förbundet St Lukas, till en temadag om själavård till minne av Göran Bergstrand.

Program 10.00-17:30, sedan buffé med bokrelease och mer informellt program till cirka 20:30. 

Göran Bergstrand (1930-2017) var präst i Svenska kyrkan, leg psykoterapeut och teologie hedersdoktor vid Lunds universitet samt verksam som författare, handledare och föreläsare. Han arbetade under många år i St Lukasstiftelsen (numera Förbundet St Lukas) och var 1976-1989 dess direktor. Under en period undervisade han i själavård vid Teologiska högskolan Stockholm.

Efter Göran Bergstrands död i januari 2017 har flera av hans kollegor och vänner bidragit till Larsåke W Persson (red) Med samtalet som livsuppgift. En bok till minne av Göran Bergstrand, utgiven av Förbundet St Lukas. Vid seminariedagen 17 januari 2018 på THS blir det bokrelease men den dagen ska också ge möjligheter att samlas kring frågor som nu är viktiga inom arbetet med själavård på olika områden men också inom psykoterapi. Vi kan också väcka frågor om samspel mellan kristen teologi och själavård samt ta upp frågor om hur forskning och kyrklig praktik ska kunna samspela och om möjliga framtida forskningsuppgifter. Det blir eftermiddagskaffe med tårta och bokrelease med buffé då vi minns Göran Bergstrand och samtalar om hur vi nu kan föra vidare arvet efter honom.


Program
(med reservation för ändringar)

9:30-10:00Ankomst, kaffe i restaurang Campus (på THS område).
10.00-11.30

Inledning
Välkomstord av arrangörerna: Cecilia Melder, TD, högskolelektor TS, Tiina Heino, Generalsekreterare Förbundet St Lukas, Anders Andersson, direktor Betaniastiftelsen. 

Larsåke W Persson: En minnesbok och en seminariedag och dess utveckling.
Diverse praktisk information.

Hanna Stenström: Att minnas - och att minnas Göran Bergstrand. Några inledande perspektiv. 

11:40-12:00Andakt i kapellet.
12.00-13.00Lunch i restaurang Campus
13.00-15.00

Med samtalet som uppgift. Vad händer nu?
På S:t Lukasmottagningarna, vid S:t Lukas själavårdsfortbildning, i telefonsjälavården, inom Sjukhuskyrkan, Kriminalvården, pastors- och prästutbildningen, Betaniastiftelsen? Och efter Varde Ljus och Sanningen ska göra er fria?
Medverkande: Karin Peters (S:t Lukasmottagningen i Bromma), Anne Magnusson (Förbundet S:t Lukas själavårdsfortbildning), Monica Eckerdal, (tidigare nationell samordnare jourhavande präst), Åsa Jonsson (fd konsulent vid Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården), Gunnel Andreasson (Frikyrkornas konsulent för sjukhuskyrkan, Sveriges kristna råd), Susanne Rodmar ( konsulent för andlig vård i kriminalvården, Sveriges kristna råd), Cecilia Melder (THS), Lars Christiansen (Svenska kyrkans utbildningsinstitut), Anders Andersson (Betaniastiftelsen). Ingerlise Olsen Handläggare för genderfrågor. Kyrkokansliet för Svenska kyrkan nationellt.

15.00Eftermiddagskaffe med tårta.
15.30Föreläsning: Själavård och existentiell hälsa
Teol. dr Cecilia Melder, lektor vid THS.                                                    
16.30

Själavård vid 2000 talets början.
Medverkande: Helena Hagert (präst i Svenska kyrkan, leg psykoterapeut, handledare), Elisabet Pettersson (präst i Svenska kyrkan, chef för prästprogrammet, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ), Niclas Blåder (fil dr, docent i Systematisk teologi vid THS, stiftsprost Stockholms stift), Gunilla Löf Edberg (nationell samordnare för Jourhavande präst och sjukhuskyrkan, tillsammans med Jonas ideström redaktör för Att öppna ett slutet rum – själavård och ecklesiologi som är under publicering)

17.30Buffé och mingel
18.00

Med samtalet som livsuppgift. Några röster från minnesboken om Göran Bergstrand och arvet efter honom.

Ingvar Bengtsson ”Till  själavårdens gagn”
Gun Svensson ”Då löser vi det, sade Göran”
Hanna Olsson ”Prästen Malte Hasselqvists misslyckande”
Pär Friberg ”Några minnen med Göran i församlingen i Farsta”

Medverkande: Ingvar Bengtsson är präst i Svenska kyrkan, teol dr, leg psykoterapeut, tidigare stiftsprost i Göteborgs stift och verksam inom Förbundet S:t Lukas med bland annat själavårdsfortbildning,  Gun Svensson är leg. psykoterapeut, tidigare föreståndare vid S:t Lukas mottagning i Göteborg, kursledare vid Förbundet S:t Lukas själavårdsfortbildning, aktiv i Pingströrelsen, Hanna Olsson är leg psykoterapeut, författare och handledare, Pär Friberg är präst i Svenska kyrkan, tidigare pastor i Svenska Baptistsamfundet och verksam i Centrumkyrkan i Farsta. 

19.30Avslutning, fri samvaro
  
 

Datum: 17 januari 2018
Plats: Teologiska högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma
Anmälan till ths@ths.se före 8 januari 2018. Deltagaravgift 250 kr.


Till temadagen inbjuds alla intresserade, framförallt de som på olika sätt arbetar med själavård och andra livstolkande och livsförändrande samtal. 

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm tillsammans med Betaniastiftelsen och Förbundet St Lukas.  

Foto på bokomslaget av Lars Rindeskog, Kyrkans tidning

Bild Logotyper för THS, St Lukas och Betaniastiftelsen