Tisdag 19 mars 2019


ANDLIGT FORUM

Tisdag 19/3, kl 10.00, sal 219

Tone Stangeland Kaufman, Teologie doktor, högskolelektor EHS

"När pastorn och prästen tvivlar"

Tone Stangeland Kaufman

 

Andligt forum är en del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid EHS men kan även följas av andra intresserade. 

Vårterminen 2019 är temat: "Pastorn & prästens spiritualitet Hur kan pastorn & prästen finna vägar till en hållbar andlighet?"