Tisdag 8 maj 2018

 

ANDLIGT FORUM

Tisdag 8/5   kl 10.00   Sal 219

Misha Jaksic, ”Den liturgiska människan - Schmemann”

Mischa Jaksic, kaplan för östkyrkliga studenter på THS, presenterar Alexander Schmemann, en inflytelserik östkyrklig teolog och hans klassiker För världens liv.

Andligt forum är en del i Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid THS men kan även följas av andra intresserade. 

Vårterminen 2018 är temat: 
”Andliga klassiker - Andlig läsning - Andlig sång”