Tisdag 18 december 2018

 

ANDLIGT FORUM

Tisdag 18/12, kl 10.00, sal 219

Eleonore Gustafsson, pastor Evangeliska frikyrkan
"Ignatiansk vägledning i församlingslivet"

Eleonore Gustafsson

Andligt forum är en del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid THS men kan även följas av andra intresserade.

Höstterminen 2018 är temat: "Ignatiansk vägledningstradition".