Tisdag 12 december 2017

 

ANDLIGT FORUM

Tisdag 12/12   kl 10.00   Sal 219

Carin Hemmati: ”Att vara församling med många språk”

Carin Hemmati är pastor i Hallundakyrkan (EK) sedan 15 år tillbaka. Församlingen har tre språkgrupper: svensk, engelsk (västafrikansk), indo-pak.

Andligt forum är en del i Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid THS men kan även följas av andra intresserade. 

Höstterminen 2017 är temat: 
”Församling på nya sätt. Spaning med utgångspunkt i vår egen församling”