Tisdag 7 maj 2019


ANDLIGT FORUM

Tisdag 7/5 kl 10.00, sal 219 
Britta Hermansson, Pastor, riksevangelist Equmeniakyrkan, författare. ”Pastorns och prästens vardagsspiritualitet”

Britta Hermansson

Andligt forum är en del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid EHS men kan även följas av andra intresserade. 

Vårterminen 2019 är temat: "Pastorn & prästens spiritualitet Hur kan pastorn & prästen finna vägar till en hållbar andlighet?"

 

Foto: Katarina Johnson