EHS-bloggen

April 8, 2019
”Ni svenskar är så obildade”
bloggbild_v15_2019

Jag föreläste på en utbildningsdag för institutionssjälavårdare; pastorer, präster och diakoner som arbetar inom kriminalvård, sjukhus, skola. Jag utgick från bildning. Utan bildning isoleras vi och då återstår tomhet. I ett kanonfritt land där allt är lika bra, finns inget skydd mot exempelvis konspirationsteorier eller mot avhumanisering. När vi isolerar varandra i våra egna världar så återstår tomhet, bokstavligen, för rum uppstår av energi och rörelse. När inget finns blir det tomt. Det blir även tomt när vi överger varandra i ett slags: ”du får tycka som du vill, jag tycker som jag vill”. Lika tomt blir det när vi avfärdar varandra, förvisar varandra: ”du har fel, är fel, har gjort fel”.

Institutionssjälavårdare är sända till att fylla ut mellanrum. De är kyrka utanför väggarna. De finns för att förbinda, bygga relationer, skapa tillit. De är sända till att fylla ut rummen. De är ute på ett slags vandra-omkring-uppdrag i Jesu efterföljd. Deras uppgift är att vara i rum, bygga relationer och skapa tillit.

En deltagare berättade att hennes vänner från Frankrike och andra Europeiska länder brukar säga att svenskar är så obildade. ”Det är därför ni inte har något att försvara er med mot populism”, brukar de tydligen säga, liksom att vi svenskar inte har något att falla tillbaka på. I Sverige är det bara arbete och pengar som är intressant. Vi diskuterar aldrig litteratur, kan inte referera till de stora poeterna och konstnärerna. Om vi hade kunnat, hade vi brutit argument med varandra och med kraft kunnat försvara humanism och demokrati.

I ett annat möte nyligen möttes ett antal högskolor i Stockholm: Handelshögskolan, Södertörns högskola, Försvarshögskolan, Konstnärliga högskolan och Enskilda högskolan. Vi möttes för att planera en återkommande hållbarhetskonferens som det globala nätverket ISDRS arrangerar, tänkt att vara i Stockholm 2022. Denna lite otippade kombination av högskolor ska samarbeta utifrån sina respektive styrkor för att arrangera en konferens på temat Kultur, Konst, Mänskliga rättigheter och Hållbarhet.

I detta planeringsmöte talade vi i princip enbart om bildning. Handelshögskolan berättade att de söker samarbete med bland annat Stockholms konstnärliga högskola, för att ekonomistudenterna behöver lära sig empati och bildning. Försvarshögskolans nya rektor talade om behovet av bildning för blivande yrkesmilitärer och de som utbildas till att arbeta för fredsförebyggande. Så möttes vi i ett livsnära engagerande samtal i vår längtan efter förmänskligande, relationer och modigt ledarskap i kampen för en bättre värld.

Författaren Marilynne Robinson sa nyligen i en intervju att hon numera alltid skriver teologiskt. Om teologin säger hon att den är ”ensam om att upprätthålla ett yttersta samband som i lika delar bejakar det sanna, det tentativa och det bristfälliga, så som de bejakas av själva verkligheten – vilket bara innebär att vi, vårt felande släkte, är en lika faktisk del av verkligheten som möss och månsken.”[1]

Jag tror att teologer ofta är bland de mest bildade av alla. Inte för att jag nu arbetar på Teologiska högskolan, som är den bästa utbildningsplatsen, utan för att teologi handlar om att tyda och tolka allt från de stora sammanhangen - hur allt hänger samman, vem som håller samman (Gud), kunskap om ursprung och mål, kosmos, ett ständigt expanderande universum, och människans innersta djup. Relationer, hur vi ska förstå dem, och samspel mellan människor och djur - naturen, vattenbrist och ett litet barns sorg och ensamhet.

Det handlar också om att kunna hantera och motverka avstånd, tomrum, mellan människor. Vi utbildar för att teologer ska kunna arbeta för försoning och förändring och samtidigt bära hopp.

Dessutom förväntas teologistudenter läsa just litteratur, poesi, titta på film, bildas, för att så kunna upprätthålla samband och förbinda världar.  De ska också bli mellanrums-utfyllare.

 

Sofia Camnerin, biträdande rektor Teologiska högskolan vid Enskilda högskolan Stockholm.


[1] Svenska Dagbladet, 18 november 2018

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter

EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.