Torsdag 22 mars 2018

 

Öppen föreläsning
Teologiska högskolan Stockholm
22 mars 2018, kl 13.00-14.30

Hauna Ondrey, North Park, Chicago

Hauna Ondrey 


Hermeneutik och bibeltolkning hos tidiga kyrkofäder

Ondreys föreläsning handlar om spänningen mellan de antiokenska och alexandrinska tolkningsskolorna på 300-talet och hur deras hermeneutik har uppfattats och utvärderats i forskningen. Allegoriska tolkningar med rötter i alexandrinsk tradition har dominerat under kyrkohistorien, men kraftigt ifrågasatts under 1900-talet, då forskare visat uppskattning för antiokenska, mer bokstavliga läsningar. På senare tid har en omsvängning skett med betoning på antik läskultur och sympatin för antiokensk bibeltolking har uppfattats som ett utslag av modern historisk-kritisk metod.

Men riktigt så enkelt är det inte, menar Ondrey, utifrån en analys av hur Theodoros av Mopsuestia och Kyrillos av Alexandria tolkar tovprofetboken. Problemen som vissa patristiska uttolkare upplevde med allegorin hade bland annat att göra med synen på den bibliska historien och den nya kritiken av antiokensk exeges speglar också nutida intressen – den har kopplingar till en konfessionell bibelforsknings syn på skriftens enhet och missnöje med historisk-kritisk exegetik.

 

Dr. Hauna Ondrey undervisar i kyrkohistoria vid North Park Theological Seminary och sitter bland annat i styrelsen för Swedish American Historical Society. Föreläsningen ges på engelska och genomförs med stöd av Kungliga Vitterhetsakademien.