Bo Larsson

Bo Larsson

Teol.dr, adjungerad docent, präst i Svenska kyrkan

e-post: bo.larsson@ehs.se
CV/Publikationsförteckning


Jag är teologie doktor, stiftsprost, författare och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. Bland mycket annat kan nämnas att jag varit direktor och chef för ärkebiskop KG Hammars kansli, chef för avdelningen Utbildning, forskning och kultur i Svenska kyrkan på nationell nivå, samt sekreterare i Svenska kyrkans läronämnd. 

Jag var en av initiativtagarna till den kvalificerade predikofortbildningen i Svenska kyrkan och programmets förste direktor och var i samband med detta även gästprofessor vid Lutheran School of Theology i Chicago. Jag har även varit kursledare för den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen i Svenska kyrkan. 

Jag är adjungerad docent i systematisk teologi vid THS från och med januari 2014.