Biblioteket hemifrån

Biblioteket hemifrån

Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Som studerande eller anställd har du tillgång till bibliotekets utbud av e-böcker, e-tidskrifter och databaser hemifrån. Studenter och lärare hittar inloggningsuppgifter och instruktioner på kurshemsidorna i Canvas under "Modules > Biblioteket information/ Library information".  Övrig personal hittar inloggningsuppgifter på intranätet.

Observera! För att nå Oxford Biblical Studies Online och Oxford Scholarly Authorities on International Law hemifrån följer du punkterna 1-3 i instruktionerna varje gång du vill ha tillgång till resurserna.