Informationsdisken är obemannad veckorna 24 t o m 34.

EHS-biblioteks trivselregler:

  •  I biblioteket ska det råda dämpad samtalston. I den tysta läsesalen ska det vara helt tyst.
  • Mobilsamtal är inte tillåtna.
  • Mat och dryck är inte tillåtet.
  • Bibliotekets material ska behandlas varsamt.
  • Plocka undan efter dig och håll biblioteket rent och fint. 

Välkommen till EHS-bibliotek!

Välkommen till EHS-bibliotek!

På EHS-bibliotek kan du söka information inom högskolans ämnesområden teologi/religionsvetenskap och mänskliga rättigheter. Bibliotekets bestånd är främst tänkt för högskolans studenter och personal. Övriga är också välkomna att låna om de ger ett bidrag till Enskilda högskolan Stockholms Stipendiefond (se Lånevillkor för ytterligare information).

ÖPPETTIDER:

Mån-Tor 08.00 -16.30Service 10.30 -15.00 (Lunch 12-13)
Fredag 08.00-15.00Service 10.30-15.00 (Lunch 12-13)
  
  
  
  

Högskolans studenter och personal har tillgång till biblioteket med inpasseringsbricka utöver ovan angivna tider. För närmare information kontakta högskolans vaktmästare.

 

Digital Theological Library - Open Access

Digital Theological Library - Open Access

The mission of the Open Access Digital Theological Library (OADTL) is to make all open access content in religious studies and related fields discoverable to everyone, everywhere in the world through a single search experience for free forever. The OADTL currently contains about 100,000 OA ebooks and several hundred thousand articles in religious studies. The collections are growing quickly.

EHS bibliotek erbjuder nu två nya

fulltextdatabaser från Ebsco:

Political Science Complete och

Religion and philosophy Collection.

Informationsdisken är obemannad veckorna 24 t o m 34.

EHS-biblioteks trivselregler:

  •  I biblioteket ska det råda dämpad samtalston. I den tysta läsesalen ska det vara helt tyst.
  • Mobilsamtal är inte tillåtna.
  • Mat och dryck är inte tillåtet.
  • Bibliotekets material ska behandlas varsamt.
  • Plocka undan efter dig och håll biblioteket rent och fint.