Beställa en bok/artikel

Beställa en bok/artikel

Det är bara uppsatsskrivande studenter och personal vid EHS som kan beställa fjärrlån och artiklar. Övriga kan vända sig till sitt närmaste kommunbibliotek. 

Kontrollera innan du beställer att boken eller tidskriften inte finns vid EHS-bibliotek. Om boken du söker finns på ett bibliotek i Stockholm fjärrlånar vi inte boken (andra regler gäller för EHS-personal). 

Lån från bibliotek i Sverige/Norden tar oftast 1-2 veckor. Om den beställda boken är utlånad kan det ta längre tid. Det är gratis att fjärrlåna böcker. Artikelkopior levereras oftast inom en vecka mot en viss kostnad, se aktuell prislista. Det utlånande bibliotekets regler gäller vid fjärrlån och därför kan lånetiden variera.